+420 732 200 342

 

Leda - záruka

Prodloužená záruka 5 let!

Firma Leda Werk GmbH and Co.KG, vám dává 5-let záruku od data nákupu vašich kamen na dřevo za předpokladu, že tato byla řádně instalována a používána ve shodě s návodem k použití. Tato záruka se vztahuje na všechny vady, které mohou být omezeny na vady materiálu a konstrukce, přičemž v takovém případě dostanete zdarma nové díly. Cena práce a další výdaje nejsou touto zárukou kryty.

Před instalací krbu musíte zkontrolovat, zda kus není viditelně poškozen. Jestliže má viditelnou závadu, odmítněte zásilku přijmout a spojte se s dodavatelem.

Tato záruka se nevztahuje na sklo, poškození způsobená nesprávným používáním, nedodržením národních předpisů a přiloženého návodu k instalaci a použití, instalaci pracovníkem nebo prodejcem, který není uznán firmou Leda, zanedbání jednotky a změnu majitele. Záruka nebude také uznána v případě, že bylo používáno nesprávné palivo.

 

Na následující části je poskytnuta jednoletá záruka: veškeré litinové a vermikulitové díly, ovládací díly konvekčního systému a lak.

 

HKI - nezávislá, neutrální a kompetentní certifikace

Asociace HKI jako nezávislá, neutrální a profesionální instituce vyvinula databázi zert.hki-online.de k prokázání shody s požadavky právních předpisů týkajících se emisí spotřebičů na spalování tuhých paliv. V databázi lze velmi pohodlně vyhledat, zda-li daná kamna či krbová vložka na tuhá paliva splňuje požadavky vyhlášky BlmSchV.

Jedná se hlavně o následující certifikace:

  • 1.BImSchV ze dne 26/01/2010 v Německu: obsahuje nové požadavky na spalování pevných paliv v jedné místnosti, které jsou v provozu mezi 22.03.2010 až 31.12.2014 ("Level 1"), pro které platí po 31.12.2014 požadavky přechodných opatření pro § 26 1.BImSchV instalované před 22/03/2010
  • Rakouská dohoda podle článku 15a B-VG, kontrola uvádění kamen a krbů na trh. Poznámka: Uložené hodnoty 15a je nařízení týkající se limitů platných v současné době. Upozornění: Změna nařízení 15a v Rakousku je v současné době projednávána.
  • Švýcarský zákon o ochraně ovzduší
  • Dánská nařízení pro krbová kamna