+420 732 200 342

 

Wanders - záruka

Prodloužená záruka 5 let!

Firma WANDERS Metaalproducten B. V., se sídlem v Netterden - Holandsko, poskytuje záruku po dobu pěti let od data nákupu vašeho krbu / krbových kamen na dřevo nebo plyn za předpokladu, že byl spotřebič řádně instalován a používán ve shodě s návodem k použití. Tato záruka se vztahuje na všechny závady, vzniklé v důsledku vady materiálu, konstrukce nebo výroby, přičemž v takovém případě dostanete zdarma nové díly. Cena práce a další výdaje nejsou touto zárukou kryty.

Na následující části je poskytnuta jednoletá záruka: elektronika, která nebyla vyrobena společností Wanders, veškeré vermikulitové díly, žárobetony ve spalovací komoře, těsnění a tmely, barvy a laky s výjimkou částí v přímém kontaktu s plameny. Platnost záruky bude poté určena v každém jednotlivém případě.